NYHETSLÄGE KRING CORONA / FÖRETAGANDE

Beskedet som förändrade allt!

För en tid sedan förändrades situationen för Sverige såväl som för världen. Vi gick från en växande ekonomi med framtidsförhoppning till att vara ett land präglat av oro för hälsa och försörjning. Varefter veckorna har gått, blir det allt tydligare att Sverige väljer en väg något annan än andra drabbade länder vi hittills sett reaktioner från. 

I Sverige saknar vi lyckligtvis de högerextrema vapenbärare som syns allt oftare i demonstrationer i USA med anledning av Corona, och verkar demonstrera mot själva viruset. Vad vi istället har, turligt nog om man får säga så, är debatt. Debatt kring om det vi gör i Sverige är tillräckligt eller om vi kan och bör göra mer, utöver de insatser som redan lanserats. En debatt som förhoppningsvis genererar i kloka beslut kring hur vi än bättre kan skydda samhället från den ekonomiska kris vi är påväg in i. 

Pressmeddelanden med anledning av Covid-19 gav första veckorna intryck av att alla partier hade en unison inställning. Fokus var på akuta insatser för att begränsa spridning. Nu efter många veckors nedstängning blir det alltmer påtagligt att även de mest välfungerande företag riskerar att tappa fästet om inte fler sanktioner godkänns och den politiska diskussionen verkar har startat. 

En av de enskilt största grupperna som drabbas mest av Sveriges och världens gradvisa nedstängning, är egenföretagare. Media rapporterar att pessimism präglar många egenföretagares bild av framtiden och de med enskild firma drabbas extra hårt av krisen. De stödpaket som lanserats ger inte samma möjlighet för de som inte har ett aktiebolag då korttidspermitering är en av de satsningar som inte kan nyttjas av den företagare som har enskild firma. 

Hur man förvaltar eventuella vinster och vad som krävs för att driva ett livskraftigt företag är något som diskuterats mer flitigt i media under senaste tiden, efter uttalanden från sittande regering. Många egenföretagare kritiserar uttalanden om att spara vinst som buffert och menar att satsningar i verksamheten är en förutsättning för att fortsätta vara lönsam. Väldigt få har en affärsmodell eller marginaler som ger möjlighet att vara inaktiv under många veckor i sträck, samtidigt som man dras med alla ordinarie fasta kostnader. Röster höjs från olika håll om att regeringen gör fel som inte ger mer stöd till fasta kostnader eller stöd som inte är ett förtäckta lån. 

Denna vecka står det tydligt att de sanktioner som diskuteras med mest iver, är de kring ersättning till de som drabbas hårdast av pandemin. Gentemot vad vi såg tidigare i unison röst från alla partier, kommer oppositionen med allt hårdare krav och kritik. I dagarna presenterades ett förslag som bland annat innefattar större stöd till företag i form av mer avdrag, men även hjälp till fasta kostnader menas vara en lösning. Om det är politiska påtryckningar som kan bidra till en förbättrad situation för de företagare som lider, är svårt att säga. Vi väljer att se en ökad debatt som något positivt. Att i det ekonomiska mörker som råder, finns glimtar av hopp i form av ökat stöd till Svenska företagare.