Publicerad: 2021-03-23

Ibland räcker inte egna medel till, då kan man behöva vända sig till en långivare. Många företag ser banklån som en av de viktigaste formerna när det kommer till extern finansiering. Den affärsidé man har presenterat i sitt företag avgör stor del av hur mycket man får låna samt vilka krav som ställs på en säkerhet till lånet för att det ska beviljas. För otroligt många företa är ett banklån en av de viktigaste formerna för en extern finansiering.

 

Ett lån kostar pengar

 

När företaget ingår ett avtal med en bank innebär det att banken som betalar ut lånet kommer kräva återbetalning i form av amorteringar. Utöver amorteringar vill även långivaren ha betalt för att den har lånat ut pengarna, det sker i räntekostnader. Det förekommer både löpande ränta samt ibland även en expeditionsavgift varje gång det sker en inbetalning på lånet. Det tillkommer även en avgift för kontokrediter när ett företag får rätten att disponera ett visst belopp av den beviljade krediten.

 

Krav

 

Söker ett företag om lån hos en bank behöver de kunna presentera hela företagets affärsplan samt budget. Det är ett krav för att banken ska ha möjlighet att bedöma risken vad lånet innebär för långivaren. Banken vill gärna ha ett förtroende för företaget innan de accepterar dem som kund och en genomför därför en bedömning av förmågan företaget har att betala tillbaka sitt lån. Även privatekonomin för ägaren av företaget kan påverka alla chanser till att få ett bra lån och även en bra affärsplan kan vara till grund för att få till en bra möjlighet till lån.

 

Banken vill se följande:

 

  • Företagets erfarenhet, referenser, privatekonomi och även utbildning
  • Affärsplanen, gärna detaljerad och om den är realistisk
  • Information om övriga ägare i företaget om det finns
  • Information om det finns någon ekonomisk hjälp eller revisor i företaget

 

Även etablerade företag bör kunna presentera ett bokslut, balansräkning och deklaration för att öka chanserna till att få till ett förmånligt företagslån.

 

Säkerhet

 

Banken kräver någon form av säkerhet för att ett företag ska få lån, det finns flera olika former av säkerhet. Det kan vara en inteckning i en fast egendom exempelvis en bostad-, industri- eller affärsfastighet. Även en boren kan vara godkänd, en borgesman som förbinder sig att betala av skulden ifall det att låntagaren inte har förmågan att betala för sig. En borgesman kan även vara en av företagets ägare. Söker ett företag mindre lån eller krediter behöver de inte alltid visa någon form av säkerhet till banken, de bedömer alltid återbetalningsförmågan som låntagaren har.

 

Borgen

 

Att ha en borgensman innebär det att den personen träder i låntagarens ställe ifall inte låntagaren fullför sin skyldighet att betala på lånet de ingått avtal till. Alla säkerheter lämnas kan nyttjas av låntagaren ifall inte återbetalning av lån eller krediten sker. Det är viktigt att den som ingått borgen förstår att det kan få stora konsekvenser ifall företaget i fråga inte betalar för sig.

 

Ränta

 

Kostanden för att få ett lån blir aviserad via en räntekostnad och betalas löpande under hela lånets löptid. Beroende på marknadens ränta och risken i företaget tillsammans med säkerheten som finns bestäms räntenivån. Ibland kan räntan vara förhandlingsbar samt att det går att välja mellan en rörlig eller fast ränta. Om företaget väljer en fast ränta kan det skydda mot oväntade svängningar i marknadsräntan. En rörlig ränta kan följa en stabil nivå på marknadsräntan. Förutom räntan måste även hela lånebeloppet betalas tillbaka och eftersom återbetalningarna sker via normala amorteringar, vilket kan sammanställas med att företaget måste betala av lånet med jämna delar under hela lånets löptid.

 

Banklån

 

Olika banklån kan finansiera ett helt kapitalbehov under långsiktiga investeringar och kan även hjälpa företaget på en kort sikt genom att förbättra likviditeten hos företaget. 

Oftast finns det ingen som helst anledning att ge upp ett avslag till att få ett lån eller kredit som företagare vid första försöket. Det första företaget bör göra är att ta reda på vilken anledning det finns för avslaget och sedan försöka utvärdera motiveringen långivaren har. Kanske finns det en del brister företaget kan åtgärda eller affärsplanen behövs förbättras. Det finns flera olika möjligheter att lämna flera andra säkerheter för att få ett lån. Även en minskning av lånebeloppet kan vara en orsak till att få ett lån beviljat eller att vända sig till andra långivare. Det kan löna sig att ha kontakt med flera olika banker eftersom alla olika banker och långivare har olika krav, gör olika bedömningar och även kan erbjuda en hel de olika villkor.

 

Fedelta

Fedelta vill vara den långivaren som kan erbjuda ett flexibelt företagslån till företag som är nyligt startade, företag som vill låna inför en avgörande investering eller företag som behöver kapital för att utveckla sin verksamhet

Fortsätt läsaTill långivare
Credi Nord

Hos CrediNord går det att ansöka om lånebelopp mellan 10 000 kronor till 1 000 000 kronor. Det går att ansöka om en återbetalningstid som ligger på 6, 12 eller 18 månader.

Fortsätt läsaTill långivare
Qapitala

Qapitala är en långivare som erbjuder checkkredit. Qapitala erbjuder alltså inte de traditionella företagslånen utan de fokuserar främst på att erbjuda en kreditlimit med flexibel återbetalning.

Fortsätt läsaTill långivare