Publicerad: 2021-03-26

Amorteringskrav finns inte med i avtal för företagslån eller andra lån som inte räknas som ett bolån. Ofta finns det ett förbestämt belopp man amorterar vid upprepade tillfällen på ett företagslån. Under en avtalad tid ska lånet vara återbetalt till långivaren, det är det enda krav som finns på ett företagslån. Hur stor amorteringen ska vara beror på hur stort företagslånet är samt amorteringstiden lånet är bundet till. Företagslånets amortering regleras i avtalet mellan långivaren och företaget.

Så fungerar amortering på företagslån

Med amortering menas det att man betalar tillbaka delar av lånet på en återkommande tidpunkt. På så vis minskar skulden mer och mer efter varje gång en amortering sker. Dock behöver inte amorteringen ske månadsvis utan den kan även ske varje kvartal. Det finns två sätt att amortera på ett företagslån, det ena är rak amortering och det andra är annuitet. I avtalet ska det alltid finnas presenterat vad som gäller för det företagslån som är tecknat. 

 

Rak amortering

 

När avtalet innehåller information att en rak amortering av lånet ska ske betyder det att en återbetalning sker med en och samma förbestämt belopp vid varje betalningstillfälle. Amorteringsbeloppet plus ränta är det som måste betalas. Det betyder att i början av perioden kommer räntan i återbetalningarna vara högre, men räntekostnaden minskar mer och mer eftersom när återbetalningarna sker. Månadskostnaden för företagslånet minkar för varje gång en amortering sker, även kostnaden för räntan minskar då den är baserad på den totala summan av lånet som ska betalas tillbaka.

Annuitetslån

 

Med ett annuitetslån betyder det att återbetalningen sker med samma fasta belopp vid varje betalningstillfälle under hela låneperioden. Hela beloppet som betalas tillbaka är fast och förutbestämt att betalas tillbaka vid en och samma tidpunkt varje månad. I återbetalningsperiodens början är räntekostnaden den största delen av hela skulden och amorteringen mycket liten. Efter att flera återbetalningar har skett minskar skulden eftersom då blir amorteringen betydligt högre och räntekostnaden blir mindre.

 

Företagslån utan omsättning

 

Har ett företag ingen omsättning kan det vara svårare att ingå avtal med en långivare för ett företagslån men det är dock inte omöjligt. Eftersom nya företag har svårare att kunna redovisa uppgifter om omsättning räknas de företagen som riskfyllda från långivaren sida. Det kan därför vara en stor utmaning att få ett företagslån utan att kunna visa upp något bevis på omsättning samt inkomster för företaget. 

 

Ränta på ett företagslån

 

Oftast sätts räntan individuellt på ett företagslån utifrån företagets ekonom samt den ekonomiska situation ägaren har. Räntan kan också styras från den rådande marknadsräntan men varje långivare bestämmer vilken räntekostnad de vill ta ut. En del långivare har en fast ränta till alla sina låntagare, oftast presenteras det vilka räntesatser som gäller på långivarnas hemsidor. Företagslån går även att få räntefria vilket innebär att månadsbeloppet är fast men andra avgifter förutom ränta kan då tillkomma.

Individuell ränta

 

Företag som har god ekonomi samt en bra lönsamhet utgör en mindre risk för långivaren, de kan på så vis förlita sig på att återbetalningar kommer att ske enligt avtal. Nystartade företag har oftast inte samma goda förutsättningar när det gäller ekonomin, då kan räntan bli lite högre.

Den individuella räntan sätts utifrån kreditbetyg och ekonomin företaget har. Genom en riskbedömning av återbetalningsförmågan och försäljningen företaget har bestäms den individuella räntan. 

 

Rörlig ränta

 

När räntan kan förändras kallas det för en rörlig ränta, det sker oftast efter en period på tre månader. Med en rörlig ränta på ett företagslån styrs kostnaden för räntan efter både företagets ekonomiska situation samt marknadsräntan.

Räntetak

 

Att få ett räntetak på företagslånet innebär det att du har en rörlig ränta med ett tak hur högt räntan kan stiga.

 

Nominell ränta

 

En nominell ränta är en procentsats som långivarna tar ut för företagslånet. I den nominella räntan tillkommer det inga andra avgifter i det totala beloppet att betala enligt återbetalningsplan. Andra kostnader som kan annars tillkomma är uppläggningsavgifter eller aviavgifter.

Effektiv ränta

Den totala kostnaden för ett företagslån är baserat på den effektiva årsräntan. Några långivare uppger antingen en effektiv ränta per år eller månad. På grund av den effektiva räntan är det svårt att alltid försöka jämföra räntekostnaden hos olika långivare. Men oavsett vilken effektiv ränta en långivare har kommer beloppet att betala tillbaka alltid vara detsamma. Vanligaste är att långivarna bara presenterar sin nominella ränta på hemsidan.

Fedelta

Fedelta vill vara den långivaren som kan erbjuda ett flexibelt företagslån till företag som är nyligt startade, företag som vill låna inför en avgörande investering eller företag som behöver kapital för att utveckla sin verksamhet

Fortsätt läsaTill långivare
Credi Nord

Hos CrediNord går det att ansöka om lånebelopp mellan 10 000 kronor till 1 000 000 kronor. Det går att ansöka om en återbetalningstid som ligger på 6, 12 eller 18 månader.

Fortsätt läsaTill långivare
Qapitala

Qapitala är en långivare som erbjuder checkkredit. Qapitala erbjuder alltså inte de traditionella företagslånen utan de fokuserar främst på att erbjuda en kreditlimit med flexibel återbetalning.

Fortsätt läsaTill långivare